Výlet do ZOO v Plzni

24.05.2017 07:30

Děti musí být v MŠ do 7:30 hod. 
Další informace najdete na nástěnce v MŠ.

—————

Zpět